Aday Öğrenci Başvuru
Formu
Okul hakkında bilgi almak için formu doldurun yazısı
NEDEN AYDIN OKULLARI?

NEDEN AYDIN OKULLARI?

Öğrencilerimizin; Gelişimsel özellikleri temelinde akademik, mesleki, bireysel ve sosyal gereksinimleri karşılanmış, Bilimsel ve eleştirel düşünebilen, Yaratıcı ve çözüm odaklı, Mutlu ve özgüveni yüksek, Sosyal becerileri gelişmiş, Evrensel etik değerlere sahip, Sanata duyarlı, Teknolojiyi bilinçli kullanan, Farklı kültürleri tanıyan ve kültürel farklılıklara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimizin akademik, sosyal gelişimlerini tek programda toplayarak kariyer planlamalarına göre başarılı ve mutlu olacakları üniversite ve bölümlere girmelerini sağlamak. Yabancı birinci dil olarak İngilizce ve ikinci dil olarak Almanca ve seçeceği diğer derslerinden birini sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanmalarını sağlamak. Laydinrlik becerileri güçlü, takım oyuncusu olabilen, zaman ve ekonomik güçlerini iyi değerlendirebilen, girişimci, sorumluluk sahibi, öz değerlerine sahip çıkan ahlaklı bireyler yetiştirmektir.Akademik yönden öğrencilere ne katkılar sağlıyor?

Akademik yönden öğrencilere ne katkılar sağlıyor?

Akademik yönlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ilgilerine cevap verebilen, kapsamlı bir güçlendirme sistemi uygulanır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, öğrenmeyi öğrenme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Okulumuzda öğrenci, aile ve öğretmen bir bütün olarak kabul edilerek onların eğitim ve öğretimden beklentileri çerçevesinde biçimlenmiş bir sistem uygulanır. TYT-YKS çalışmalarında, laboratuvar destekli FEN-MATEMATİK dersleri ile nitelikli ve kalıcı bilgi içeren Edebiyat-Sosyal ve Yabancı Dil dersleri programa paralel olarak yürütülür ve alan öğretmenleri ile birebir yapılan etütlerle desteklenir. Çağdaş anlayışı ilke edinmiş, öğrencisini tanıyan, yönlendiren, birey kavramının farkında olan ve tüm öğrencilere birebir ilgi gösteren yönetici ve öğretmenlerimiz okulumuzun her alanda başarıya ulaşmasında en büyük etkendir. Seçkin öğretim kadrosu ile Laboratuvar destekli, nitelikli ve kalıcı bilgi içeren fen ve matematik dersleri, Öğrenciyle kurs ve etüt çalışmaları, Yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek için görsel ve işitsel eğitim, Ders programlarıyla paralel TYT-YKS çalışmaları yapılmaktadır.


TEKNOLOJİYİ VE BİLİM İLE YAKINDA İLGİLENİYORUZ.

TEKNOLOJİYİ VE BİLİM İLE YAKINDA İLGİLENİYORUZ.

Aydın okulları olarak ana amaçlarımızdan biri de öğrenme sürecine bilimsel yaklaşmak ve çocuklarımızın öğrenme yetkinliklerini geliştirme ve güçlendirmede dünyadaki en modern ve etkili yöntemleri belirlemek ve kullanmak. Aydın Lab ile Yeni şeyler öğrenme ve yaratıcı düşünme arasında güçlü bir bağ vardır. Eğitimler sırasında yaratıcılık yönü öne çıkan çocuklar hangi alanlara ilgilerinin olduğunu da keşfedebiliyor, kendi oluşturdukları dünyada eğlenirken aynı zamanda yenilikçi de olabiliyorlar.ÇOCUĞUM TEKNOLOJİYİ KULLANABİLECEK Mİ?

ÇOCUĞUM TEKNOLOJİYİ KULLANABİLECEK Mİ?

Dijitalleşme ve teknoloji hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitimde de etkisini gösteriyor. aydin okulları olarak teknolojinin eğitimdeki önemine ve zenginleştirici gücüne inanıyoruz ve bütünsel bir bakış açısıyla teknolojiyi kullanmaya yönelik bir sistem oluşturuyoruz. Birbirinden kopuk, farklı bileşenlerin yerine uçtan uca ve entegre bir teknolojik altyapı ile eğitim kalitemizi destekliyoruz. aydin okullarında etkileşimli sınıf bu entegre yapı üzerinden hem öğretmen hem de öğrenci için zenginleştirilmiş, detaylı ve etkileşimli bir deneyim ortamı oluşturuyor.


OKULUN ETKİNLİKLERİ VARMI?

OKULUN ETKİNLİKLERİ VARMI?

Akademik alanda olduğu kadar, sosyal ve sportif alanlarda da söz sahibi olmanız bizler için çok önemlidir. İlgi alanlarınız doğrultusunda, yapabileceklerinizin en iyisini yapmanız için fırsat yaratarak birçok alanda sizleri desteklemek, yaşadığınız çağa ve geleceğe yön vermeniz için sizleri yetiştirmek görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için de; sizleri kulüp ve proje çalışmaları, sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler ile destekleriz. Amaçlarından biri “çok yönlü gençler yetiştirmek” olan Aydın’ın, geleceğimize yön verecek gençleri olarak bizleri her alanda gururlandıracağınıza olan inancımız ile sizlere daha güzel olanaklar sunmak için yolumuza devam edeceğiz.”


OKULUMUZUN HEDEFLERİ?

OKULUMUZUN HEDEFLERİ?

Öğrencilerimizin akademik, sosyal gelişimlerini tek programda toplayarak kariyer planlamalarına göre başarılı ve mutlu olacakları üniversite ve bölümlere girmelerini sağlamak. Yabancı birinci dil olarak İngilizce ve ikinci dil olarak Almanca ve seçeceği diğer derslerinden birini sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanmalarını sağlamak. Laydinrlik becerileri güçlü, takım oyuncusu olabilen, zaman ve ekonomik güçlerini iyi değerlendirebilen, girişimci, sorumluluk sahibi, öz değerlerine sahip çıkan ahlaklı bireyler yetiştirmektir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılı fiyatlarımızla ilgili bilgi almak için onlinekayit.aydinokullari.com adresindeki formu doldurabilirsiniz.